KIEDY MIAŁEM...

Kiedy miałem 6 lat namalowałem na ścianie kuchni parowóz.

Pozostaje tam do dzisiaj unieruchomiony pod licznymi

warstwami farby.

Moich obecnie malowanych parowozów (i nie tylko)

nie zamierzam tak skrzętnie ukrywać

 - niech dotrą do swoich stacji docelowych.